MD ไอแบงก์ ลงพื้นที่จ.ปัตตานี เพื่อมอบอาคารตาดีกาฯ

            เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีส่งมอบอาคารตาดีกานูรุลฮูดาบ้านบาเลาะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี” ตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และในฐานะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ที่ปรึกษากรรมการธนาคาร ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย นายธีระ ยีโกบ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา  และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  นายพงษ์ศิริ พันธุ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้ตอนบน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้ตอนล่าง และ ร้อยโทสุรกำพล อดุลยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้นำศาสนา และชาวบ้านบาเลาะ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ซึ่งภายในงานมีการแสดงกิจกรรมของเหล่าเยาวชนรุ่นเยาว์ พร้อมการออกร้านสินค้า OTOP ณ อาคารตาดีกาฯ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


ประมวลภาพข่าว