ไอแบงก์ ส่งมอบเงินจากการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายสายรัดข้อมือ “ปั่นรวมใจไทย” ให้กับมูลนิธิพระดาบส

            นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ส่งมอบเงินจากการเป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายสายรัดข้อมือ (Wristband) ตามโครงการ “ปั่นรวมใจไทย” เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส เป็นจำนวนเงิน 859,960 บาท แก่ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ในฐานะรองเลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารอิสลามฯ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

             อนึ่ง โครงการ “ปั่นรวมใจไทย” เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย สู่ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเชิญชวน ชาวไทยได้แสดงพลังความสามัคคี ความห่วงใย น้ำใจ และความปรารถนาดี อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านไปยังกองทุนโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ก่อตั้งมูลนิธิพระดาบส


ประมวลภาพข่าว