ประธาน CG& CSR ไอแบงก์ เปิดกิจกรรม“ไอแบงก์รักษ์ชุมชน...ปลูกต้นไม้เพื่อแม่"

         นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคาร และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR)ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดกิจกรรม “ไอแบงก์รักษ์ชุมชน...ปลูกต้นไม้เพื่อแม่”    เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชปณิธาณ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม  โดยมีอิหม่ามสมหวัง บุญเพ็ชร พร้อมด้วยผู้บริหาร  พนักงานไอแบงก์จิตอาสา ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เข้าร่วม


              กิจกรรมในแผน CSR ประจำปี 2561 ของธนาคาร ยึดหลักเป้าหมายสากลในการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ด้าน โดยกิจกรรม “ไอแบงก์รักษ์ชุมชน...ปลูกต้นไม้เพื่อแม่”มีเป้าหมายการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นที่จะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชน  ภายใต้แนวความคิดที่ว่า ปลูกต้นไม้ปลูกอย่างไรให้ยั่งยืน เนื่องจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะหากไม่มีผู้รับผิดชอบ ผลคือ ปลูกแล้วตายเพราะไม่มีคนดูแล จึงริเริ่มที่จะปลูกต้นไม้ที่ออกผลผลิต เช่น ต้นขนุน ต้นสะเดา ต้นขี้เหล็ก ต้นมะขาม  โดยปลูกในพื้นที่มัสยิดซึ่งสามารถดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ อีกทั้งยังนำต้นไม้ที่ได้รับสนุนจากกรมป่าไม้มอบชาวบ้านในชุมชนอีกกว่า 300 ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีความรักความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการดูแลและรักษาต้นไม้  พร้อมกับ แสดงพลังร่วมกันทำความดีต่อแม่ของแผ่นดินที่หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ มัสยิดอัลฮุดา (คลองโต๊ะนุ้ย) อ.ไทยน้อย    จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
 
 


ประมวลภาพข่าว