ไอแบงก์ ร่วมนำเยาวชนศึกษาธรรมชาติทางทะเล กับ Shred 2 Share ปี 10

         ผ่านไปอีกครั้งกับกิจกรรม Shred 2 Share ปีที่ 10 ซึ่งปีนี้ ไอแบงก์ ร่วมกับ บมจ.ไทยบริติซซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (TBSP)และพันธมิตรชั้นนำกว่า 63 องค์กร ได้ร่วมเปิดประสบการณ์ให้กับ น้องๆ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ค่ายพญางำเมือง  จ.พะเยา ไปศึกษาธรรมชาติทางทะเลและร่วมสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่เยาวชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม  ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ ไอแบงก์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ ที่มาร่วมงานเช่นเคย
       โครงการ “Shred 2 Share” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย SCG Paper ดำเนินงานโดย บมจ.ไทยบริติซซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง ในการเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและย่อยทำลายข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกรายแรกในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้องค์กรให้ความสำคัญกับวิธีการทำลายข้อมูลขององค์กรและลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน โดยนำข้อมูลสำคัญที่ผ่านการย่อยทำลายแล้วกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี และปริมาณเอกสารทุกๆ 1 ตัน ที่องค์กรนำมาทำลายจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่า  2,000 บาท เพื่อบริจาคแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปี 2560ที่ผ่านมา ไอแบงก์ได้นำเอกสารไปทำลายจำนวน 5.1 ตัน คิดเป็นเงินบริจาค 10,200 บาท และเมื่อไปรวมกับองค์กรพันธมิตรอื่นรวมทั้งสิ้น 3,386.60 ตัน คิดเป็นเงิน 6,773,200 บาท
เห็นไหมครับว่า กระดาษทุกแผ่นที่ทุกท่านได้หยอดลงไปใน ตู้อินโฟเซฟไม่ใช่แค่การทำลายเอกสารลับเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ โรงเรียนในโครงการอีกด้วย . . . แล้วพบกันใหม่ กับกิจกรรม Shred 2 Share ปี 11 ครับ


ประมวลภาพข่าว