Shred 2 Share Donation Trip 9

        ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม Shred 2 Share Donation Trip ปีที่ 9 หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)ได้ร่วมกับ บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจกระดาษเครือซิเมนต์ไทย (SCG Paper)และองค์กรพันธมิตรชั้นนำกว่า 50 องค์กร ที่ได้ร่วมเปิดประสบการณ์และสานต่อความสุขให้กับน้องๆ ในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และในปีนี้เป็นคิวของน้องๆ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พร้อมกันนี้ ไอแบงก์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย
        โดยในปีนี้ได้พาน้องๆ มาสัมผัสกับวิถีเกษตรกรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้น้องๆ ได้ สุข สนุก เรียนรู้ และร่วมสืบสาน   พระราชปณิธาน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
โครงการ “Shred 2 Share” เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย SCG Paper ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท อินโฟเซฟ จำกัด ในการเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและย่อยทำลายข้อมูลสำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกรายแรกในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้องค์กรให้ความสำคัญกับวิธีการทำลายข้อมูลขององค์กรและลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน โดยนำข้อมูลสำคัญที่ผ่านการย่อยทำลายแล้วกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี
          นอกจากนี้ ปริมาณเอกสารทุกๆ 1 ตัน ที่องค์กรนำมาทำลายจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินมูลค่า 2,000 บาท เพื่อบริจาคแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในปี 2559 ที่ผ่านมา ไอแบงก์ได้นำเอกสารไปทำลายจำนวน 6.6 ตัน คิดเป็นเงินบริจาค 13,200 บาท และเมื่อไปรวมกับองค์กรพันธมิตรอื่นรวมทั้งสิ้น     3,303 ตัน คิดเป็นเงินบริจาค รวม 6,606,000 บาท
          เห็นไหมครับว่า กระดาษทุกแผ่นที่ทุกท่านได้หยอดลงไปในตู้อินโฟเซฟไม่ใช่แค่การทำลายเอกสารลับเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อโอกาสดีๆ ให้กับน้องๆ โรงเรียนในโครงการ  อีกด้วย...แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆ แบบนี้    ใน Donation Trip # 10 ครับ


ประมวลภาพข่าว