ibank ล่องใต้สุดแดนสยามในงาน “Yamaha Southern Trip 2012” ที่ จ.ยะลา

    ibank ร่วมกับ ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ และหนังสือพิมพ์พับลิกโพสต์ ล่องใต้สุดแดนสยาม...เยือนเมืองงามชายแดน จัดงาน “YAMAHA Southern Trips” ครั้งที่ 2 และ 3  ที่ อ.เบตง และอ.เมืองจ.ยะลา หวังเจาะกลุ่มลูกค้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง โดยภายในงาน ไอแบงก์ได้ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายภาคใต้ ประเภทรถจักรยานยนต์  และสินเชื่อ ไอแบงก์กู๊ดไทม์ ประเภทสินเชื่อ วงเงินอเนกประสงค์ และบริการต่างๆของธนาคาร

  โดยมีนายอุสมาน บัณฑูรอัมพา ผู้จัดการเขตยะลา สำนักงานภาคใต้ตอนล่าง  นายธาตรี บัณฑูรอัมพา ผู้จัดการสาขาเบตง และนายอับดุลเลาะห์ มะยา ผู้จัดการสาขายะลา  พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯประจำศูนย์ยะลา  และพนักงานสาขาในพื้นที่ร่วมให้บริการ  พร้อมกันนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงดิเกฮูลู การแสดงดนตรีท้องถิ่น ซุ้มเกมส์ บริการโรตี-ชาชัก และการเปิดให้จองรถจักรยานยนต์รุ่นต่างๆของยามาฮ่า   ณ สวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 และบริเวณลานหน้าโรงหนังโคลีเซี่ยม 
 จ.ยะลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

 
   
   


ประมวลภาพข่าว