ไอแบงก์ ร่วมพิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2559


          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)ร่วมงานพิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2559 ซึ่งจัดโดย การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี และมี นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายกฤษพงศ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ท่านอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ นายธีระ ยีโกบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารไอแบงก์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ


ประมวลภาพข่าว