ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์ ช่วงเวลาของการแบ่งปัน คืนและวันแห่งความดี

     “ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2561” เป็นหนึ่งในแผนดำเนินงานด้าน CSR ปี 2561 ของธนาคาร  ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติ  โดยในปีนี้เดือน รอมฎอน  อยู่ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา
       ด้วยความประเสริฐของเดือนรอมฎอน เดือนแห่งความดี เดือนที่พี่น้องมุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดฝึก  ความอดทนทั้งทางด้านร่างก่ายและจิตใจ ละเว้นความชั่วและอบายมุขทั้งปวง และอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นเป็นพิเศษในเดือนนี้ คือการแบ่งปัน การบริจาคให้   ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
       ไอแบงก์ หนึ่งในองค์กรมุสลิมที่ได้ร่วมส่งเสริม ความดีของพี่น้องมุสลิม ได้กระจายการแบ่งปันผ่านกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ 1. การเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง  ละศีลอดในพื้นที่ต่างๆ 2. การบริจาคเงิน สิ่งของและอาหารเพื่อละศีลอด ให้กับชุมชนและมัสยิด โดยสาขาต่างๆ ของธนาคารทุกภูมิภาค  ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงละศีลอดในพื้นที่ต่างๆ นั้น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไอแบงก์ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงละศีลอดคณะทูตานุทูตมุสลิมประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงละศีลอดสื่อมวลชนมุสลิม“ibank Iftar Dinner 1439 H.สานสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม” เพื่อเป็นการขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์กับพี่น้องสื่อมวลชนที่ค่อยให้การสนับสนุนสื่อข่าวสารธนาคารตลอดมา ณ โรงแรม  อัลมีรอซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
       ในส่วนของภูมิภาคอื่นๆ ไอแบงก์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงละศีลอดในจังหวัดกระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส อีกด้านหนึ่งในเรื่องของการแบ่งปันในรูปแบบการบริจาค ซึ่งไอแบงก์ ได้จัดสรรงบประมาณไปยังสาขาของธนาคารทั่วประเทศ เพื่อบริจาคเงิน  สิ่งของ อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อมอบให้กับมัสยิดที่เป็น   ศูนย์รวมของชุมชนได้นำอาหารเหล่านี้ไปใช้เลี้ยงละศีลอดให้พี่น้องมุสลิมในชุมชน
       ถึงแม้เดือน รอมฎอนจะผ่านพ้นไปแต่ความดีของทุกคนนั้นยังคงอยู่ และความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ไอแบงก์ รอมฎอนสัมพันธ์ 2561 ก็คงจะอยู่ในใจเช่นกัน และเราหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการทำความดีของพี่น้องมุสลิม อันจะนำไปสู่สังคมแห่งความสงบสุขได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 

 


ประมวลภาพข่าว