1. ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง
2. นายเสนีย์ อยู่เป็นสุข
 
 
3. นายปราโมทย์ มีสุวรรณ
4. นายสันติ เสือสมิง