1. ดร.อณัส อมาตยกุล
2. ดร.มะรอนิง สาแลมิง
3. นายปราโมทย์ มีสุวรรณ
 
 
4. นายเสนีย์ อยู่เป็นสุข
5. นายสันติ เสือสมิง