ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Fitch Ratings ที่ระดับ "AA(tha)"

 

รายละเอียดอันดับความน่าเชื่อถือ

  • ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับเครดิตระยะสั้นของ EXIM เป็น ‘F1’ และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตระยะยาวของ EXIM, IBANK และ KTB เป็น ‘แนวโน้มเป็นบวก’ (25 กรกฎาคม 2562) คลิก
  • Update Report  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์   (ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2562) คลิก
  • ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งในประเทศไทย (ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) คลิก
  • Update Report  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์   (ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561) คลิก
  • ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งในประเทศไทย (ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560) คลิก
  • Update Report  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์   (ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) คลิก
 • ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งในประเทศไทย (ประกาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559) คลิก
 • Update Report  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์   (ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559) คลิก
 • ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งในประเทศไทย (ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558) คลิก
 • Update Report  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์  (วันที่ประกาศ 21 มกราคม 2558) คลิก  
 • ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 6 แห่งในประเทศไทย (วันที่ประกาศ 1 ธันวาคม 2557) คลิก
 • Update Report  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์  (วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2557) คลิก
 • ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 6 แห่งในประเทศไทย (วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2556) คลิก
 • ฟิทช์ คงอันดับเครดิตองค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ระดับ"AA(tha)" ด้วยแนวโน้ม “Stable” (วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2556) คลิก
 • Full Rating Report ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2556) คลิก
 • ฟิทช์ ประกาศอันดับเครดิตองค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ระดับ "AA(tha)"ด้วยแนวโน้ม “Stable” (วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2555) คลิก