อัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก

ประกาศเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก” ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่มีการ ประกาศโครงการเงินรับฝาก “ออมทรัพย์รับลมหนาว” เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมทางการเงิน Money Expo เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 และเพื่อทำการตลาดกับกลุ่มลูกค้าเงินฝากรายย่อยของธนาคาร

อัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ปี 2015